logo

1.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kişisel verilerin silinmesi işleminde izlenmesi gereken süreç doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Silinecek Verilerin Tespiti -> İlgili Kullanıcıların Tespiti -> Kullanıcıların Erişim Yöntemlerinin Tespiti -> Verilerin Silinmesi
Soru Açıklaması
Doğru sıralama: Silinecek Verilerin Tespiti -> İlgili Kullanıcıların Tespiti -> Kullanıcıların Erişim Yöntemlerinin Tespiti -> Verilerin Silinmesi şeklindedir.
2.
Aşağıdakilerin hangisinde kişisel verilerin saklandığı kayıt ortamına göre belirtilen silme yöntemi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Veriler: Kağıt ortamında bulunan kişisel veriler veri tabanı yöntemi kullanılarak silinmelidir.
Soru Açıklaması
Kağıt ortamında bulunan veriler karartma yöntemi kullanarak silinmelidir.
3.
Aşağıdakilerden hangisi kişisel verilerin silinmesi işleminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Merkezi sunucuda bulunan kişisel verilerin silinme işlemi sistem yöneticisi tarafından gerçekleştirilmemelidir.
Soru Açıklaması
Merkezi sunucuda bulunan kişisel verilerin silinme işlemi sistem yöneticisi tarafından gerçekleştirilmelidir.
4.
Aşağıdaki kişisel verilerin yok edilmesi işlemine ilişkin seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Veri işleyen, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.
Soru Açıklaması
Kişisel verilerin yok edilmesiyle ile ilgili tüm sorumluluk Veri Sorumlusundadır, Veri işleyende değil.
5.
Aşağıdakilerden hangisi yerel sistemler üzerindeki kişisel verilerin yok edilmesi işleminde kullanılan yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kriptografik Şifreleme
Soru Açıklaması
Kriptografik şifreleme yok etme işlemlerinden birisi değildir.
6.
Aşağıda yerel sistemler üzerindeki kişisel verilerin yok edilmesi işleminde kullanılan yöntemlere ilişkin verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
Üzerine yazma: Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi
kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazarak eski verinin kurtarılmasının önüne geçilmesi
işlemidir. Bu işlem özel yazılımlar kullanılarak yapılmaktadır.
7.
Aşağıda çevresel sistemler üzerindeki kişisel verilerin yok edilmesi işleminde kullanılan yöntemlere ilişkin verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Veri kayıt ortamı çıkartılabilir olan yazıcı, parmak izli kapı geçiş sistemi gibi çevre birimleri sadece de-manyetize etme yöntemi ile yok edilmelidir.
Soru Açıklaması
Çıkartılabilir veri kayıt ortamları:
-De-manyetize etme,
-Fiziksel Yok Etme,
-Üzerine Yazma
Yöntemleriyle yok edilebilir.
8.
Aşağıda kağıt ve mikrofiş ortamlarında bulunan verilerin yok edilmesiyle alakalı verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kağıtları yatay ya da dikey olarak tek bir yönde parçalara ayırmak her zaman yeterli olacaktır.
Soru Açıklaması
Kağıtları tek bir yönde parçalamak her zaman yeterli olmayabilir, tavsiye edilen yatay ve dikey olarak parçalanmasıdır.
9.
Aşağıda bulut ortamında yer alan kişisel verilerin yok edilmesi işlemine ilişkin verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde; kişisel verilerin şifreleme anahtarlarının değiştirilmesi gerekir.
Soru Açıklaması
Bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde; kişisel verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyalarının yok edilmesi gerekir.
10.
Aşağıdaki seçeneklerde arızalanan ya da bakıma gönderilen cihazlarda yer alan kişisel verilerin yok edilmesi işlemleri ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yok etmenin mümkün ya da uygun olmadığı durumlarda, cihazın onarımı yapılmamalıdır.
Soru Açıklaması
Yok etmenin mümkün ya da uygun olmadığı durumlarda, veri saklama ortamının
sökülerek saklanması, arızalı diğer parçaların üretici, satıcı, servis gibi üçüncü kurumlara
gönderilmesi gerekir.
logo

11.
Aşağıda kişisel verilerin anonim hale getirilmesi işlemine yönelik verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Anonim hale getirilmiş kişisel veri kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilir hale getirilebilir.
Soru Açıklaması
Anonimleştirilmiş bir verinin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilir halde olmaması lazım.
12.
Aşağıda kişisel veriyi anonim hale getirme işlemiyle ilgili olarak verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Anonim hale getirme, bir veri kümesindeki tüm doğrudan ve/veya dolaylı tanımlayıcıların çıkartılarak ya da değiştirilerek, ilgili kişinin kimliğinin saptanabilmesinin engellenmesidir.
Soru Açıklaması
Anonimleştirmenin temel amacı kimliğinin saptanabilmesinin engellenmesidir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi değer düzensizliği sağlamayan anonim hale getirme yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yerel Kodlama
Soru Açıklaması
Yerel kodlama bir anonimleştirme yöntemi değildir.
14.
Aşağıdakilerden hangisi değer düzensizliği sağlayan anonim hale getirme yöntemlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Gürültü Ekleme
Soru Açıklaması
Kayıtları çıkarma,
Genelleştirme,
Alt ve Üst Sınır Kodlama
Değer düzensizliği sağlamayan anonim hale getirme yöntemlerindendir.
15.
Aşağıdakilerden hangisi anonim hale getirmeyi kuvvetlendirici istatiksel yöntemlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" L-Çeşitlilik
Soru Açıklaması
L-Çeşitlilik anonim hale getirmeyi kuvvetlendirici istatiksel yöntemlerden biridir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.