logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi VERBİS üzerinden yapılabilecek işlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kullanıcı adını değiştirmek.
Soru Açıklaması
Kullanıcı adının verbis üzerinden değiştirilmesi gibi bir seçenek yoktur.
2.
Aşağıda irtibat kişisi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 18 yaşından büyük olmalıdır.
Soru Açıklaması
Veri Sorumlusu tarafından atanacak irtibat kişisi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
3.
Aşağıda veri sorumluları ve irtibat kişileri ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bir veri sorumlusunun birden fazla aktif irtibat kişisi olabilir.
Soru Açıklaması
Bir veri sorumlusunun sadece tek aktif irtibat kişisi olmalıdır.
4.
Aşağıda VERBİS’te tanımlanan irtibat kişisi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İrtibat kişisinin, veri sorumlusunun çalışanı olması zorunludur.
Soru Açıklaması
İrtibat kişisi, veri sorumlusunun çalışanı olma zorunluluğu yoktur.
5.
Aşağıda Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Veri sorumlusunun kişisel veri işlemeye devam etmemesi halinde de sistem üzerinde kayıtlı olarak bulunması gerekmektedir.
Soru Açıklaması
Veri sorumlusunun kişisel veri işlemeyi bırakması halinde sistem üzerinde kayıtlı olarak bulunmasına gerek kalmamaktadır.
6.
Veri sorumlularının herhangi bir fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle kayıt
yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde yapması gereken aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" En geç 7 iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmalı ve gerekçesini belirtmek şartıyla kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek için Kurumdan ek süre talep etmelidir.
Soru Açıklaması
Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereği kayıt yükümlülüğü altında bulunan veri
sorumluları, herhangi bir fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle kayıt
yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, bu imkânsızlığın ortaya çıktığı tarihten
itibaren en geç 7 iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmalı ve gerekçesini
belirtmek şartıyla kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek için Kurumdan ek süre talep
etmelidir. Kurum, bir defaya mahsus olmak ve her halde otuz günü geçmemek üzere ek
süre verebilir.
7.
Aşağıda verilen VERBİS’e kayıt olma işlemleri ile ilgili seçeneklerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kaydı silinmiş olan veri sorumlusu kişisel veri işlemeye başladığında tekrar VERBİS’e kayıtla yükümlüdür.
Soru Açıklaması
Verbis dinamik bir yapıdadır. Eğer bir veri sorumlusu kişisel veri işliyorsa buraya kayıt olup mevcut durumunu buraya aktarmak zorundadır fakat belir bir zaman veri işlemeyi durdurursa sistemde kayıtlı olmasının gereği kalmamış olup kaydını sildirebilir.
8.
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki irtibat kişisi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "C" En az daire başkanı düzeyinde görev yapan bir yöneticinin irtibat kişisi olarak atanması gerekmektedir.
Soru Açıklaması
Kurumda en az daire başkanı düzeyinde görev yapan bir yöneticinin irtibat kişisi olarak atanması gerekmektedir.
9.
Kamu kurumlarının VERBİS’e kayıtlarıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" “Veri Sorumlusu Yönetici Girişi” alanından “Kamu Kurumu” butonu seçilerek kayıt işlemlerine başlanılmalıdır.
Soru Açıklaması
Kamu kurumları, ana sayfada yer alan “Veri Sorumlusu Yönetici Girişi” alanından “Kamu Kurumu” butonu seçilerek kayıt işlemlerine başlanılmalıdır.
10.
Aşağıda VERBİS giriş, başvuru ve kayıtları ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Sistem kayıtları her yıl yeniden yapılmalıdır.
Soru Açıklaması
Sistem kayıtlarının değişmediği sürece her yıl yenilenmesine gerek yoktur.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.