• VERBİS’e Kimler Kayıt Olmak Zorundadır?

    VERBİS’e Kimler Kayıt Olmak Zorundadır? VERBİS KVKK’ın bir parçası olarak veri sorumlularının işledikleri verileri, nasıl işledikleri ve hangi amaçlı...

VERBİS’e Kimler Kayıt Olmak Zorundadır?

VERBİS KVKK’ın bir parçası olarak veri sorumlularının işledikleri verileri, nasıl işledikleri ve hangi amaçlı işlediklerini belirten bir Kişisel Veri İşleme Envanterini oluşturmaları gerekmekte olup ve bu envanteri de VERBİS’e uygun şekilde aktarmaları gerekmektedir.

VERBİS’in amacı, belirli veri sorumluların bu sisteme kayıt olmasını sağlayarak kimin verisini, hangi amaçla ve nasıl işlediklerini takip edebilmesidir. VERBİS’e kimler kayıt olmak zorundadır? VERBİS’e kayıt olması gereken belirli veri sorumlarının kimler olduğu kurum şöyle belirlemiştir:

Verbise kimler kayıt olmak zorundadır.

VERBİS


Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Türkiye’de kişisel veri işlemeleri halinde aşağıdaki koşulları sağlıyorsa VERBİS’e kayıt olması gerekmektedir.

* Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları.
* Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları.
* Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları.

Burada amaç, belirlenen büyüklüğe ulaşmış her veri sorumlusunu sisteme kayıt ederek verilerinin usulüne uygun olarak işlenip işlenmediği kontrol etmektir.

VERBİS’e nasıl kayıt olunacağı buradaki yazımıdan ulaşabilirsiniz ve VERBİS süreçlerini ne kadar bildiğinizi test etmek isterseniz TEST – 1 ve TEST – 2 testlerimize katılabilir ve ne kadar bildiğinizi görebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Bakabilirsiniz.

YORUMLAR