• Tüzel Kişilerin Fatura Bilgilerinin Alınması Açık Rıza Gerektirir Mi?

    Hayır, tüzel kişilerin fatura bilgilerinin alınması için açık rıza gerekmez. Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu veril...

Hayır, tüzel kişilerin fatura bilgilerinin alınması için açık rıza gerekmez. Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

YORUMLAR