logo

1.
Aşağıda değer düzensizliği sağlamayan anonim hale getirme yöntemleriyle ilgili olarak verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Değer düzensizliği sağlamayan yöntemlerde kümedeki verilerin sahip olduğu değerlerde ekleme, çıkartma işlemi uygulanabilir.
Soru Açıklaması
Değer düzensizliği sağlamayan yöntemlerde bir değişiklik ya da ekleme, çıkartma işlemi uygulanmaz, bunun yerine kümede yer alan satır veya sütunların bütününde değişiklikler yapılır.
2.
Kişisel verilerin anonimleştirilmesi işleminde değer düzensizliğini sağlamayan yöntemlerden “değişkenleri çıkartma” yöntemi aşağıdaki seçeneklerden hangisi sebebiyle kullanılmaz?
Doğru Cevap: "D" Değişkenin analitik amaçlara hizmet ediyor olması sebebiyle.
Soru Açıklaması
Değişkenleri çıkartma yöntemi tablonun belirli bir sütunun komple kaldırma şeklinde yapılır. Bu sebeple analatik amaçlar için kullanılamaz.
3.
Kişisel verilerin anonimleştirilmesi işleminde değer düzensizliğini sağlamayan yöntemlerden “kayıtları çıkartma” yöntemiyle ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Genellikle çıkartılan kayıtlar diğer kayıtlarla ortak bir değer taşıyan kayıtlardır.
Soru Açıklaması
Kayıtları çıkartma yönteminin en temel kuralı diğer kayıtlarla ortaklık taşımayan verilerin çıktarılmasıdır. Böylelikle anonimleştirilmiş veri üzerinden tahmin yürütülmesini güçleştirir.
4.
Bir e-ticaret platformundan alışveriş yapan kişilerden edinilen verilerin, anonim hale getirme işlemi uygulanmasıyla satın alınan ürünlerin yüzdeleri gibi bir sonuca ulaşılıyorsa, bu anonim hale getirme işlemi aşağıdaki yöntemlerin hangisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Genelleştirme
Soru Açıklaması
Veriler yüzdelik dilimlenerek anonimleştirilmiştir, bu genelleme yöntemi olarak kabul edilir.
5.
Aşağıda kişisel verilerin anonimleştirilmesi işlemi yöntemlerinden Alt ve Üst Kodlama ve Global Kodlama ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Global kodlama yöntemi sayısal değerler içeren veri kümelerinde kullanılan bir gruplama yöntemidir.
Soru Açıklaması
Global kodlama: Sayısal değerler içermeyen veya numerik olarak sıralanamayan değerlere sahip veri kümelerinde kullanılan bir gruplama yöntemidir
6.
Aşağıda kişisel verilerin anonimleştirilmesi işlemi yöntemlerinden örnekleme ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Örnekleme yönteminde bütün veri kümesi paylaşılır.
Soru Açıklaması
Örnekleme yönteminde: Veri kümesinin sadece belirli kısımları paylaşılır.
7.
Aşağıdaki anonimleştirme işlemi yöntemlerinden değer düzensizliği sağlayan ve sağlamayan yöntemlerle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Değer düzensizliği sağlayan yöntemlerle düzensizlik sağlamayan yöntemlerden farklı olarak; mevcut değerler değiştirilerek veri kümesinin değerlerinde bozulma yaratılır.
Soru Açıklaması
Değer düzensizliği sağlayan yöntemlerde: Mevcut değerler değiştirilerek veri kümesinin değerlerinde bozulma yaratılır.
Değer düzensizliği sağlamayan yöntemlerde: Verilerin sahip olduğu değerlerde bir değişiklik ya da ekleme, çıkartma işlemi uygulanmaz, bunun yerine kümede yer alan satır veya sütunların bütününde değişiklikler yapılır.
8.
Aşağıda mikro birleştirme yöntemiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Mikro birleştirme yöntemi, veri kümesi içindeki verileri öncelikli olarak anlamlı bir sıraya göre dizilerek yapılır.
Soru Açıklaması
Mikro Birleştirme: Veri kümesindeki bütün kayıtlar öncelikle anlamlı bir sıraya göre dizilip sonrasında
bütün küme belirli bir sayıda alt kümelere ayrılır. Daha sonra her alt kümenin belirlenen
değişkene ait değerinin ortalaması alınarak alt kümenin o değişkenine ait değeri ortalama
değer ile değiştirilir.
9.
Aşağıdaki seçeneklerde anonim hale getirmeyi kuvvetlendirici istatistiksel yöntemlerle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" L-çeşitlilik yöntemi kişisel verilerin içeriğiyle ve hassasiyet derecesiyle ilgilenir.
Soru Açıklaması
L-Çeşitlilik yöntemi sadece kişisel verilerde çeşitlilik sağlar, verilerin içeriğiyle ve hassasiyet derecesiyle ilgilenmez.
10.
Anonim hale getirme yöntemleri uygulanırken sahip olunan veri kümesine dair aşağıdaki özelliklerin hangisinin veri sorumluları tarafından dikkate alınması gerekmemektedir?
Doğru Cevap: "A" Verinin sadece elektronik ortamlarda bulunuyor olması.
Soru Açıklaması
Veriler elektronik veyahut fiziksel ortamda bulunabilir.
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi bir kişisel verinin silinmesi ya da yok edilmesi yerine anonim hale getirilmesine karar verilebilmesi için veri sorumlusu tarafından sağlanması gereken şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Verinin anonimliğinin bozulması halinde ortaya çıkabilecek zararın etki alanının kanunda belirtilen düzeyde olması.
Soru Açıklaması
Anonimliğinin bozulması halinde ortaya çıkabilecek zararın etki alanının kanunda belirtilen düzeyde olması gibi bir şart yoktur.
12.
Aşağıdakilerden hangisi anonimliğin bozulmasına yönelik saldırıların motivasyonlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Anonim hale getirilmiş verinin otomatik olmayan yollarla işlenen bir veri olduğu bilgisine ulaşmak.
Soru Açıklaması
Otomatik olmayan yollarla işlenen bir veri olduğu bilgisine ulaşmak bir motivasyon kaynağı olarak değerlendirilmiyor.
13.
Anonimliğin bozulmasına yönelik saldırıyı yürüten kullanıcıların profilleri ve erişim yetkileri aşağıda verilenlerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "C" Veri kümesinde yer alan, anonimleştirilmiş veriye erişimi bulunmayan kişi.
Soru Açıklaması
Veri kümesinde yer alan, anonimleştirilmiş veriye erişimi bulunmayan kişi, saldırı yürüten kullanıcı profillerin içerisinde yer almaz.
14.
Aşağıdaki senaryoların hangisinin gerçekleşmesi durumunda verinin anonimliğinin bozulduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Verinin hangi yöntem ile anonimleştirildiğinin ortaya çıkmış olması.
Soru Açıklaması
Verinin hangi yöntem ile anonimleştirildiğinin öğrenilmesi, verinin anonimliğinin bozulduğu anlamına gelmez.
15.
Anonimliğin bozulmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kimliğin tamamen tespit edilebilir hale gelmediği durumlarda anonimliğin bozulduğu söylenemez.
Soru Açıklaması
Kimliğin kısmen de olsa tespit edilebilir hale gelmesi anonimliğin bozulduğunu gösterir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.