logo

1.
Aşağıda Anayasa ve 6698 sayılı Kanunda tanımlanan açık rıza kavramı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenmesinde açık rıza şartı aranmaz.
Soru Açıklaması
Veri türü özel nitelikli olmasa bile veri işlenmesinde açık rıza verilmesi gerekir.
2.
Aşağıdaki seçeneklerde açık rıza kavramı ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Açık rızanın elektronik ortam ve çağrı merkezi vb. yollarla alınması da mümkündür.
Soru Açıklaması
Açık rızanın yazılı şekilde alınmasına gerek yoktur. Açık rızanın elektronik ortam ve çağrı merkezi vb. yollarla alınması da mümkündür.Burada ispat yükümlülüğü veri sorumlusuna aittir.
3.
Aşağıdaki seçeneklerde açık rıza kavramı ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Açık rızanın yazılı şekilde alınması gereklidir.
Soru Açıklaması
Açık rızanın yazılı şekilde alınmasına gerek yoktur. Açık rızanın elektronik ortam ve çağrı merkezi vb. yollarla alınması da mümkündür. Burada ispat yükümlülüğü veri sorumlusuna aittir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi açık rızanın unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sözleşme hükümlerinin kurul tarafından hazırlanması.
Soru Açıklaması
Sözleşme hükümleri veri sorumlusu tarafından hazırlanır.
5.
Aşağıda açık rızanın belirli bir konuya ilişkin olma unsuru ile ilgili olarak verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İşlenmeden önce açık rızanın alındığı veriler, açık rıza beyanında daha önce belirtilmemiş olmasına rağmen yurt dışına aktarılabilir.
Soru Açıklaması
Verilerin yurt dışına aktarılması için mutlaka açık rızada açıkça belirtilip beyanın alınması lazım.
6.
Aşağıda açık rızanın belirli bir konuya ilişkin olma unsuru ile ilgili olarak verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Açık rıza beyanının verilmesi durumunda hangi verinin işleneceği, veri sorumlusu tarafından belirtilmelidir.
Soru Açıklaması
Açık rıza beyanının verilmesi durumunda hangi verinin işleneceği, veri sorumlusu tarafından belirtilmelidir.
7.
Aşağıda açık rızanın bilgilendirme unsuruyla ilgili verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bilgilendirme verinin işlenmesinden sonra da yapılabilir.
Soru Açıklaması
Bilgilendirme verinin işlenmesinden önce yapılmalıdır.
8.
Aşağıda açık rızanın özgür irade unsuruyla ilgili verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İlgili kişinin açık rızasının alınması, bir ürün veya hizmetin sunulmasının ya da ürün veya hizmetten yararlandırılmasının ön şartı olarak ileri sürülebilir.
Soru Açıklaması
Açık rızanın özgür irade ile açıklanması gerektiğinden, ilgili kişinin açık rızasının alınması, bir ürün veya hizmetin sunulmasının ya da ürün veya hizmetten yararlandırılmasının ön şartı olarak ileri sürülmemelidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.