logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kişisel verilerin paylaşılmasını önlemek.
Soru Açıklaması
Kişisel verileri koruma kanunun esas amacı verilerin paylaşılmasını önlemek değil, ilgili kişinin izni dışında oluşabilecek ihlalleri önlemek ve ilgili kişinin bu ihlallere karşı bilgilendirilme hakkını sağlamaktır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi 6698 sayılı kanunun kapsamına girmemektedir?
Doğru Cevap: "B" Kamu kurumlarının işlediği tüzel kişilere ait veriler.
Soru Açıklaması
Tüzel kişilere ait veriler KVKK Kapsamında değerlendirilmemektedir. KVKK “kişisel verileri işlenen gerçek kişiler”i kapsamaktadır.
3.
6698 sayılı kanunun kapsamına giren veri kayıt sistemleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Veri kayıt sistemine elle işlenen veriler suç teşkil etmez.
Soru Açıklaması
Verilerin veri kayıt sistemine nasıl girildiği KVKK kapsam dışına çıkmasına neden olmaz.
4.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tamamen Kanun kapsamı dışında tutulan hallerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenen kişisel verilerin paylaşılması.
Soru Açıklaması
Kişisel veriler ancak 'Anonim' hale getirilerek planlama ve istatistik amaçlarla işlenirse tamamen Kanun kapsamı dışında tutulan hallerin içerisinde değerlendirilir.
5.
Kanunun kapsamı dışında tutulan hallerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Aynı işyerinde çalışan kişilerin şirket içerisinde verilerinin işlenmesi noktasında istisna söz konusudur.
Soru Açıklaması
İşyeri kanun kapsam dışında değerlendirilmemektedir.
6.
Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda 6698 sayılı kanun hükümleri uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Doğum gününde çekilen toplu fotoğrafların aleni olacak şekilde sosyal medyada paylaşılması.
Soru Açıklaması
Çekilen fotoğraflar ilgili kişilerin izni olmadan aleni şekilde sosyal medyada paylaşılamaz.
7.
Aşağıdakilerden hangisi sadece belli durum ve şartlarda Kanunun bazı maddeleri kapsamına girmeyen hallerden değildir?
Doğru Cevap: "A" İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmemiş kişisel verilerin işlenmesi.
Soru Açıklaması
İlgili kişinin izni yoksa, alenileştirilmemiş kişisel verileri işlenemez.
8.
Aşağıda “kişisel veri” terimiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kişinin psikolojik kimliğini ifade eden somut bir niteliği, Kanun’da tanımlanan haliyle “kişisel veri”nin kapsamına dahil değildir.
Soru Açıklaması
Kişinin psikolojik kimliği de 'kişisel veri'nin kapsamında değerlendirilir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi “özel nitelikli kişisel veri” teriminin ifade ettiklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Doğum bilgileri
Soru Açıklaması
İlgili kişinin doğum bilgileri, kişisel veridir 'özel nitelikli kişisel veri' kapsamında değerlendirilmez.
10.
Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kişisel verilerin kullanılmasının engellenmesi de ifade eder.
Soru Açıklaması
Kişisel verilen kullanılmasının engellemesi değil, yetkisiz ve ilgili kişinin izni olmadan işlenmesini kapsar.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.